Logo

İç Kontrol

Eğitimler

 26/01/2009-04/02/2009 tarihleri arasında düzenlenen Kurum Kültürü ve Verimlilik konulu eğitimde İç Kontrol Sistemi ve Eylem Planı hakkında farkındalık yaratmak amacıyla genel bilgilendirme eğitimi verildi.


 08-11/04/2010 tarihleri arasında İç Kontrol Eylem Planı Hazırlama Grubuna yönelik Antalya’da düzenlenen eğitimde iç kontrole ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır.


 09/12/2010 tarihinde Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu ile çalışmalara katılacak olanlara yönelik iş süreçleri hakkında bir günlük eğitim verilmiştir.

 10/10/2011 tarihinde Eylem Planı Hazırlama Grubuna “Bilgilendirme Sunumu” yapılarak projenin amaç ve kapsamı hakkında detaylı bilgi verilmiştir.

 25-26 Ekim 2011 tarihlerinde Eylem Planı Hazırlama Grubu ile Risk Yönetimi ve Temel Kavramlar, projenin amaç ve kapsamı, risk yönetimi anlayışı ve kullanılan metodoloji hakkında katılımcılar ile bilgi paylaşımı yapılmıştır.

 29/11/2011 tarihinde Eylem Planı Hazırlama Grubuna yönelik iç kontrol, süreç analizi, süreç modelleme, süreç çizimi ve MS Visio programına yönelik bilgilendirme toplantısı yapılmıştır

 22/03/2013 tarihinde Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubuna yönelik İç Kontrol Sistemi ve Eylem Planı hakkında genel bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

 25/11/2013 tarihinde Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu ile çalışmalara katılacak olanlara yönelik “Süreç Yönetimi” hakkında bir günlük eğitim verilmiştir.

 11/03/2014 tarihinde Başkanlığımıza gönderilen eylem planı formlarının değerlendirilmesi amacıyla, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu üyeleri ile toplantı yapılmış olup, yapılan tüm faaliyetlerin dokümanları gözden geçirilerek “İç Kontrol Eylem Planı Faaliyetleri Hakkında Hazırlama Grubu Raporu” oluşturulmuştur.

 İç Kontrol Eylem Planı-II gereğince yapılması gereken iş akış şemalarının çizimine yönelik olarak, 11-21 Ağustos 2014 tarihleri arasında, PTT Bilgisayarlı Eğitim Merkezinde, Bakanlığımız personelinden 52 kişiye "Microsoft Visio 2013" programı eğitimi verilmiştir.

 22-23 Nisan 2015 tarihleri arasında Bakanlığımız taşra teşkilatı personeline yönelik olarak İç Kontrol Bilgilendirme Eğitimi verilmiştir.

03/10/2016-06/01/2017 tarihleri arasında Strateji Geliştirme Başkanlığında pilot olarak yürütülen “İç Kontrol Sistemi Projesi” kapsamında SGB Proje Ekibine İç Kontrol Sistemi eğitimi verilmiştir.

Bakanlığımız “İç Kontrol ve Risk Yönetimi Projesi” kapsamında İç Kontrol Proje Ekibine 08-11 Ocak 2019 tarihlerinde teorik eğitim, 14-23 Ocak 2019 tarihlerinde uygulamalı eğitim verilmiştir.