Logo

Türkiye’de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği

PROJENİN SÜRESİ

16 Ağustos 2017- 26 Eylül 2019

PROJENİN FAYDALANICISI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı

PROJENİN AMACI

Yaşlıların, engellilerin ve yayalar da dâhil olmak üzere yolcu taşıma hizmetlerinden faydalanan diğer hareket kısıtlılığı olan insanların hareket kabiliyetini geliştirmek.

PROJENİN ÇIKTILARI

    • Ulusal Erişilebilirlik Strateji Belgesi

    • Eylem Planları

    • Pilot Projeler

    • Eğiticilerin Eğitimi

    • İletişim Kampanyaları ve Farkındalığı Artırıcı Faaliyetler

PROJE FAALİYETLERİ

    • Platform: Çalışma Grubu ve Alt Çalışma gruplarından oluşmaktadır. Çalışma grubunda, ilgili bakanlıklar, kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler temsil edilmektedir. Düzenlenen aylık toplantılarda, projeye ilişkin önemli konularda alınan kararlar, politika yapıcılara sunulmaktadır. Alt Çalışma Grupları ise Çalışma Grubuna uzmanlık desteği sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Karayolu ve Kentsel Ulaşım, Demiryolu, Denizcilik, Havacılık ve Entegre Ulaşım alt çalışma gruplarında sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumları, özel işletmeler ve yerel yönetimleri temsilen 100 temsilci, gönüllülük esasına göre, 3’er aylık dönemlerle toplantılar gerçekleştirerek, bilgi ve görüş alışverişinde bulunmakta ve erişilebilirlikle ilgili karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri geliştirmektedirler. 

    • Çalıştaylar: Öncelikle mevcut durumun tespit edilmesi ve ihtiyaçların belirlenmesi amacıyla Antalya Çalıştayı düzenlenmiştir. Eylem Planları Çalıştayı ile eylem planları üzerinde paydaşların görüşleri alınmıştır. Seçilen 20 pilot proje içinden uygulamaya yönelik 5 tanesinin belirlenmesi amacıyla Pilot Proje Çalıştayları düzenlenmiştir. Strateji ve Eylem Planları Çalıştayı ile de ulaşımda erişebilirliğe yön veren belgeler karar alıcı nitelikte paydaş temsilcilerine sunularak görüşleri alınmıştır.

    • Saha Ziyaretleri: Ülkemizde erişilebilirliğin mevcut durumunu tespit amacıyla tüm ulaşım modlarını kapsayacak şekilde 6 ilimizde (Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Gaziantep, Samsun) saha inceleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yurtdışında da İskoçya ve İspanya ziyaret edilerek ulaşımda erişilebilirlik uygulamaları yerinde incelenmiş ve raporlanmıştır.

    • Eğiticilerin Eğitimi: “Eğiticilerin Eğitimi Programı” kapsamında ülke genelinde ulaşımda erişilebilirlik ve farkındalık konusunda eğitimli bir uzman kadrosu oluşturulması hedeflenmiştir. Toplam 147 eğitimciye ulaşımda erişilebilirlik eğitimi verilmiştir.  

    • Farkındalık Artırıcı Çalışmalar: Sayın Bakanımız, belediye başkanlarımız, yerel siyasetçiler ve ilgili paydaş temsilcilerinin katılımları ile Ankara, İzmir, Gaziantep, Trabzon, Erzurum ve İstanbul’da “Harekete Geçme Çalıştayları” düzenlenmiştir. Çalıştaylar ile projenin nihai çıktılarının tanıtılması, erişilebilirlik konusunda yapılan uygulamaların engelli ve yaşlı katılımcı grubuyla tecrübe edilmesi, ülkemizde ve dünya çapında çeşitli branşlarda başarılar elde etmiş, engelleri aşan şampiyon sporcular ile söyleşiler ve katılımcılarla birlikte işaret dili çalıştayı düzenlenerek proje farkındalığının artırılması amaçlanmaktadır. 26 Eylül 2019 tarihinde ise Proje’nin Kapanış Çalıştayı Ankara’da gerçekleştirilmiştir.