Logo

Ulaştırma Yönetim Sistemi (UYS)

Bakanlığımız yatırım programında yer alan tüm projelerin toplandığı çatı sistemdir.

Bakanlığımız birimlerinde proje takibi amacıyla yapılmış olan sistemlerden beslenir (Entegrasyon). Sistemi olmayan birimlere ise projeleri için veri giriş imkânı sunar.

Sistem, Bakanlığımız üst yöneticilerinin projelerle ilgili karar alma süreçlerine destek vermek üzere yönetici özetleri ve çeşitli raporlar sunmaktadır. Birim yöneticileri ve son kullanıcılar için de yarı operasyonel özellik arz etmekte olup ihtiyaç duyulan özet veya detaylı izleme/değerlendirme araçları mevcuttur.

Yatırım programında olan projeler ağaç yapılarına uygun olarak N-kırılıma kadar listeleme veya harita üzerinden görüntülenebilmektedir.  Projelerin sektörel dağılımları, temel bilgileri (adı, numarası, durumu vb), mali bilgileri (tutarı, bütçesi, harcaması vb), sözleşme bilgileri, fiziki plan ve gerçekleşmeleri, il dağılımları, bilgi notları ile resim ve videolara erişilebilmektedir.

Sistemin en büyük çıktılarından biri Bakanlığımız merkez teşkilatına ait stratejik planın değerlendirme ve izlemesinin yapılabilmesidir. 2021 yılında geçilen Program Bütçe – Performans Programı değerlendirmesi için gerekli temel bilgileri de barındırmaktadır.

İZLEM’in yeni oluşan ihtiyaçlara cevap vermemesi ve kapsamının genişletilmesi amacıyla, bilişim altyapısında ve modüllerde yapılan yenileme ve geliştirme çalışmalarıyla hazırlanan Ulaştırma Yönetim Sistemi (UYS) devreye alınmıştır. Bakanlığımızın proje yönetimi sürecinde açığa çıkan yeni ihtiyaçlarına göre tasarlanan farklı modüllerin de UYS’ ye eklenmesiyle, sistem içi entegrasyonun artırılması, karar destek süreçlerine daha fazla katkı sağlanması hedeflenmektedir.