Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı - Strateji Geliştirme Başkanlığı
Logo

Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı

İletişim Bilgileri

Daire Başkanlığı

AD SOYAD

UNVAN

TELEFON

E-POSTA

Atilay YILMAZ

Daire Başkanı

(312) 203-2108

atilay.yilmaz@uab.gov.tr

Emine AKGÖZ TEKE

Şube Müdürü

(312) 203-2082

emine.ateke@uab.gov.tr

Hazel YILMAZ

Ulaştırma ve
Haberleşme Uzmanı

(312) 203-1391

hazel.yilmaz@uab.gov.tr

Ayhan SEİS

Araştırmacı

(312) 203-1356

ayhan.seis@uab.gov.tr

Gülizar Nuran SOLAKOĞLU

Araştırmacı

(312) 203-2088

gnuran.solakoglu@uab.gov.tr

Faruk SAĞLAM

Teknisyen

(312) 203-1949

faruk.saglam@uab.gov.tr

Necla BEDİRHANDEDE

V.H.K.İ.

(312) 203-1095

necla.bedirhandede@uab.gov.tr

Erhan GÜZEL

Memur

(312) 203-3137

erhan.guzel@uab.gov.tr

Alper VAROL

Memur

(312) 203-3136

alper.varol@uab.gov.tr

Görevleri

a) Bakanlığın iletişim stratejisini stratejik planla uyumlu şekilde hazırlamak, güncel tutmak ve belirlenen iletişim stratejisi çerçevesinde Bakanlığın ve hizmetlerinin görünürlüğünü ve bilinirliğini arttırmak,

b) İlgili mecralarda sunulmak ve Bakanlık ve Bakanlık kuruluşları ile paylaşılmak üzere uygun görsel ve metin içeriklerin üretimi, işlenmesi, arşivlenmesini sağlamak,

c) Bakanlığın Kurumsal Kimlik Kılavuzunu hazırlamak, yayımlamak ve uygulanmasını takip etmek,

ç) En az iki yılda bir Bakanlığın kurumsal itibar araştırması yaparak sonuçları doğrultusunda iletişim stratejisini güncellemek,

d) Bakanlığın sosyal medya hesaplarının ve internet sitesinin içerik tasarımını yapmak ve yönetimini desteklemek,

e) Paydaş kurum/kuruluşlarla (Bakanlıklar, bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşlar, STK’lar ve Üniversiteler) birlikte çalışabilirliği etkin kılacak eylem ve etkinlikler planlamak ve ilgili birim/kurum/kuruluşlarla koordineli şekilde uygulanmasını sağlamak,

f) Bakanlık ve Bakanlık kuruluşlarının dijital ve geleneksel tüm tanıtım ve reklam mecralarının koordinasyonunu sağlamak ve takibini yapmak,

g) Ulaştırma ve Haberleşme Şurâsı, kongre, fuar, çalıştay vb. organize etmek,

ğ) Bakanlığın ortak amaç ve hedefleri doğrultusunda kurumdaki çalışanlar ile birimler arasındaki uyumu artırmaya yönelik iletişim faaliyetleri planlamak ve uygulanmasını sağlamak,

h) Çalışanların moral ve motivasyonunu artırmaya, aidiyet duygusunu pekiştirmeye yönelik yıl boyunca sürecek sosyal, sportif vb. faaliyet/etkinlikler planlamak, Bakanlık ve Bakanlık kuruluşları ile koordineli şekilde uygulanmasını sağlamak,

ı) Bakanlık Makamının onayına sunulmak üzere Bakanlığın 3’er aylık iletişim faaliyet planı hazırlayarak, uygulanmasının takibini yapmak ve takip sonuç raporunu Başkana sunmak,

i) Her kademedeki iletişim faaliyetlerinin ölçümlenmesi, bu ve diğer faaliyetler için gerekli görüldüğünde hizmet alınmasına yönelik çalışmaları yapmak,

j) Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunumuna ilişkin Bakan sunuş konuşmalarını hazırlamak,

k) Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

l) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.