Logo

E-İstatistik

Bakanlığımız içerisinde ulaştırma ve haberleşme alanındaki istatistiksel değerlerin tek noktadan paylaşılması ve izlenmesi amacıyla, bakanlık personeli tarafından geliştirilmiş ve 2016 yılı itibariyle kullanıcıların hizmetine sunulmuş bir yazılım projesidir.

İstatistiklere kaynak olan Bakanlık birimleri, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar tarafından üretilen veriler, metaveri bilgisi ile birlikte Sisteme aktarılmaktadır. Kullanıcılar, tanımlanmış yetkileri çerçevesinde sektör veya konu başlıklarında güncel ve geçmiş dönemlere ait istatistiki bilgilere,  farklı raporlama gösterimlerinden birini seçerek erişebilmektedir.

Ancak mevcut yazılım altyapısının teknolojik olarak güncelliğini yitirmesi, kullanımın yeterince pratik olmaması ve ortaya çıkan yeni gereksinimler sonucu yazılımı yenileme ve geliştirme ihtiyacı doğmuştur.  2021 Haziran ayında başlayan güncelleme çalışmaları devam etmekte olup,  2022 yılı içerisinde sistem, Ulaştırma Yönetim Sisteminde (UYS) bir modül olarak veri girişine açılmıştır.