E-İstatistik - Strateji Geliştirme Başkanlığı
Logo

E-İstatistik

Bakanlığımız içerisinde ulaştırma ve haberleşme alanındaki istatistiksel değerlerin tek noktadan paylaşılması ve izlenmesi amacıyla, bakanlık personeli tarafından geliştirilmiş bir yazılım projesidir.

İstatistiklere kaynak olan Bakanlık birimleri, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar tarafından üretilen veriler, metaveri bilgisi ile birlikte Sisteme aktarılmaktadır. Kullanıcılar, tanımlanmış yetkileri çerçevesinde sektör veya konu başlıklarında güncel ve geçmiş dönemlere ait istatistiki bilgilere,  farklı raporlama gösterimlerinden birini seçerek erişmektedir.

Detaylar için tıklayınız...

Karayolu, demiryolu, havayolu, denizcilik, haberleşme sektörlerindeki istatistiki bilgilere üç farklı gösterimde erişme imkanı mevcuttur.

Veri seti gösterimi; kullanıcılar belirledikleri sektördeki anahtar göstergeleri bütüncül bir bakış açısıyla görüntülemekte, geçmiş dönem değerlerini zaman serisi olarak inceleyebilmektedir.

Hazır rapor gösterimi; sistem yöneticisi tarafından veri başlıkları ve biçimsel hali belirlenmiş tablo gösterimindeki istatistiki değerlere, kullanıcılar, sektör ve konu başlığı seçerek erişebilmektedir.

Esnek rapor gösterimi; kullanıcılar sektör ve konu başlığını seçerek kendinin belirleyeceği başlıklarda ve şekilde (satır-sütun yapısı, ara toplam, genel toplam, vb.) istatistiki bilgilere tablo yapısında görüntüleyebilmektedir.

İstatistikleri inceleyen kullanıcılar, aynı ekrandan metaveri bilgisini görüntüleyerek, verilerin kaynağını, kapsamını, varsa zaman içinde değer kesiklik oluşturan nedenler hakkında bilgi sahibi olabilmektedir. Seçilebilecek farklı grafik türleriyle, istatistiki değerlerin anlaşılabilir olması için en uygun görüntü belirlenebilmektedir.

Kullanıcılar kendilerine tanımlanan sektör, kurum, konu başlıklarında veri giriş, onay, görüntüleme, rapor hazırlama, adaptasyon işlemlerini yapabilmektedir.