Logo

Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü

İletişim Bilgileri

Şube Müdürlüğü

Ad Soyad Unvan Telefon E-Posta
Nermin BARLAS Şube Müdürü 0 (312) 203 13 80 nermin.barlas@uab.gov.tr
Huriye ÜNÜVAR Şef 0 (312) 203 13 05 huriye.uresin@uab.gov.tr
Metin AKBOZ Teknisyen 0 (312) 203 13 63 metin.akboz@uab.gov.tr
Görevleri

1. Başkanlık personelinin özlük hakları, hastalık, devam ve devamsızlık gibi konularını Daire Başkanlıkları ile koordineli olarak yürütmek.

2. Başkanlığın hizmet ve görevleri ile ilgili her türlü yazışma ve kayıtların evrak akış sistemi içinde yürütülmesini sağlamak.

3. Başkanlık genel kullanımında olan katlardaki yazıcı ve fotokopi makinalarının işler halde tutulması için gerekli tedbirleri almak, sarf malzemesi ihtiyacını karşılamak.

4. Başkanlık personelinin eğitim çalışmalarını koordine etmek.

5. Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

6. Bakan, üst yönetici ve/veya Strateji Geliştirme Başkanı tarafından verilen benzeri diğer görevleri yapmak.