Logo

Ulaşım Planlaması Dairesi Başkanlığı

İletişim Bilgileri

Daire Başkanlığı

Ad Soyad Unvan Telefon E-Posta
Dr. Demet CAVCAV Daire Başkanı 0 (312) 203 13 35 demet.cavcav@uab.gov.tr
Mehmet AYCAN Denizcilik Uzmanı 0 (312) 203 20 09 mehmet.aycan@uab.gov.tr
Selçuk ÜN Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanı 0 (312) 203 11 78 selcuk.un@uab.gov.tr
Ayşe Özlem ÇOLAK Ulaştırma ve Haberleşme
Uzman Yardımcısı
0 (312) 203 31 55 aozlem.colak@uab.gov.tr
Talha FERŞADOĞLU Ulaştırma ve Haberleşme
Uzman Yardımcısı
0 (312) 203 31 59 talha.fersadoglu@uab.gov.tr
Serkan GÖRK Yüksek Mühendis 0 (312) 203 31 53 serkan.gork@uab.gov.tr
M. Itır GEVREK Yüksek Mühendis 0 (312) 203 20 89 mitir.gevrek@uab.gov.tr
Hilal GÖLBAŞI Yüksek Mühendis 0 (312) 203 31 54 hilal.golbasi@uab.gov.tr
Üsame EKİCİ Yüksek Mühendis 0 (312) 203 30 41 usame.ekici@uab.gov.tr
Sertan EROĞLU Matematikçi 0 (312) 203 31 52 sertan.eroglu@uab.gov.tr
Erol ÇİÇEK Matematikçi 0 (312) 203 20 90 erol.cicek@uab.gov.tr
Selma ELMALI Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni 0 (312) 203 20 96 selma.elmali@uab.gov.tr
Görevleri
1. Ulaştırma Ana Planını iç ve dış paydaşları ile koordine içinde hazırlamak.

2. Ulaşım Planlaması için gerekli olan verileri Bakanlığımız bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarından ve dış paydaşlardan toplamak.

3. Ulaştırma Ana Planı ile ilgili hazırlanacak olan zaman ve eylem planlarının uygulamaya geçirilmesi, izleme ve değerlendirme süreçlerini etkin olarak çalıştırılmasını sağlamak.

4. Ulaşımın tüm modlarındaki yük ve yolcu dağılımı dikkate alınarak, mevcut ulaşım altyapısının gelecekteki sosyo-ekonomik gelişmişlik ve ülkedeki üst ölçekli planlama kararlarının oluşturacağı ulaşım gereksinimlerini modelleyebilmek.

5. Ulusal Ulaştırma Ana Plan çalışmalarının revizyonu kapsamında yolcu ve yük modellerinin kurulumu ve kalibrasyonunu ile mevcut ve gelecekteki sorunların tespiti, çözümüne yönelik alternatiflerin oluşturulmasının modellerde test edilebilmesini sağlamak.

6. Ulaştırma Ana Planının hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme aşamalarında gerekli görüldüğünde hizmet satın alınması çalışmalarını yapmak.

7. Ulaştırma yatırımlarının milli bütçe kaynakları dışında Yap İşlet Devret gibi finansman modelleri ile gerçekleştirilmesi konusunda araştırma yapmak, öneriler geliştirmek, konu ile ilgili mevzuatı takip etmek ve raporlamak.

8. Bakanlık ilgili/ilişkili kurum ve kuruluşlar ile diğer paydaş Bakanlıkların üst düzey planlama kararlarını (Kalkınma planları, Master plan niteliğindeki çalışmalar, stratejik belgeler v.b.) takip etmek işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

9. Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek ve ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek.

10. Görev alanına giren faaliyetlerin mevzuata uygunluğunu kontrol etmek.

11. Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

12. Bakan, Üst Yönetici ve/veya Strateji Geliştirme Başkanı tarafından verilen benzeri diğer görevleri yapmak.