Logo

İZLEM (Yönetim Bilgi Sistemi)

Bakanlığımız yatırım programında (2014E040060) Yönetim Bilgi Sistemi adı ile yer alan bir yazılım geliştirme projesidir. Personelin kâğıt ortamında yürütmekte olduğu proje- faaliyetlerle ilgili bir takım iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılması, söz konusu işlemler üzerinden üretilen raporların, karar alma süreçlerine destek olunması amacıyla yönetici ekranlarından (Dashboard) sunulması amacını taşımaktadır.

Bakanlığımız, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen proje ve faaliyetlere ilişkin bilgilerin izlenmesi, stratejik plan- performans programı kapsamındaki göstergelere ait gerçekleşmelerin takip edilmesi, Bakanlığın merkez ve taşra birimlerinin üç aylık nakit ihtiyaç talebinin belirlenmesi, il düzeyinde yürütülen çalışmalara ilişkin raporların sunumu geliştirilen yazılım üzerinden yapılmaktadır.

Detaylar için tıklayınız...

Uygulama kendi içinde veri paylaşımı yapan 6 modülden oluşturulmuştur.

 

·         Proje/Faaliyet İzleme

·         Yatırım Teklif

·         Stratejik Plan

·         Bütçe Takip

·         Nakit İhtiyaç

·         İl Bilgileri

 

Planlanan, yapımı devam eden, tamamlanan proje ve faaliyetler ile ulaştırma ve haberleşme sektörlerine ait altyapı varlıklarına ait mekânsal veriler, coğrafi harita altlık üzerinden katman yapısında gösterilmekte ve sorgulanabilmektedir.

 

Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarından benzer bilgileri kendi sistemlerinden derleyenler, web servis entegrasyonu ile veri aktarımı yaparken, Bakanlık ile herhangi bir sistem kullanmayan kurum ve kuruluşlar arayüzler üzerinden veri girişlerini onay mekanizmalarında geçirerek yapmaktadır.

 

Bakanlık birimlerinin harcama verileri Hazine ve Maliye Bakanlığı MYS sisteminden web servis entegrasyonu ile alınmaktadır.

 

Uygulamaya; ihtiyaçlar çerçevesinde yeni modüllerin eklenmesi, yürütülen iş ve işlemlerle ilgili veri sahibi diğer kurum ve kuruluşlarla entegrasyonun geliştirilmesi ve mevcutta yürütülen iş ve işlemlerin iyileştirilmesi yönünde çalışmalara devam edilmektedir.