Logo

İstatistik ve Yönetim Bilgi Sistemi Dairesi Başkanlığı

İletişim Bilgileri

Daire Başkanlığı

Ad SoyadUnvanTelefonE-Posta
Murat Tansel DURMUŞ
Daire Başkanı
0 (312) 203 13 48
mtansel.durmus@uab.gov.tr
Bengül SÜTAYŞube Müdürü0 (312) 203 13 71bengul.sutay@uab.gov.tr
Ayhan SEİS
Araştırmacı

0 (312) 203 13 56

ayhan.seis@uab.gov.tr

Davut CİHANAraştırmacı
0 (312) 203 10 91davut.cihan@uab.gov.tr
Yusuf Emre ALBAYRAKDenizcilik Uzmanı0 (312) 203 20 86yemre.albayrak@uab.gov.tr
Eyüp Emre KASAPUzman Yardımcısı0 (312) 203 32 40eemre.kasap@uab.gov.tr
Görevleri

1. Bakanlık faaliyetleri ile ilgili istatistiki bilgilerin toplanması, yayımlanması ve yönetilmesine ilişkin usul, esas ve standartları belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.

2. Bakanlığın hizmetleri ile ilgili gerekli veri ve istatistikleri toplamak, analiz ve değerlendirmelerini yapmak.

3. Bakanlık kuruluşlarının istatistiki çalışmalarını koordine etmek ve diğer kurumlar ile işbirliğini sağlamak.

4. İstatistik alanında bilimsel gelişmeleri ve teknolojik uygulamaları izleyerek, kullanımı uygun bulunanları Bakanlık bünyesine adapte etmek.

5. Bakanlık bütçesi, yatırım programları ve uygulama sonuçlarına ilişkin istatistikleri izleyerek, bunlara ilişkin değerlendirmeleri Başkanlık makamına sunmak.

6. Bakanlığın görev alanına giren konularda istatistik alanına yönelik Bakanlık içinden veya Bakanlık dışından kamu-özel, yerli-yabancı kurum ve kuruluşlarla ortak çalışma yapmak. 

7. Bakanlığın görev alanına giren konularda araştırmalar ile anket çalışmaları yapmak/yaptırmak. 

8. Bakanlığın yönetim bilgi sistemini tasarlamak, geliştirmek, güncellemek ve işletmesini yapmak, diğer bilgi sistemleri ile entegrasyonunu sağlamak. 

9. Bakanlığın ihtiyaçlarına yönelik izleme ve raporlama sistemlerini geliştirmek. 

10. Strateji Geliştirme Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgileri güncellemek. 

11. Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

12. Bakan, üst yönetici ve/veya Strateji Geliştirme Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.