Logo

Erişilebilir Ulaşım Hizmetleri Çalışma Grubu 30, 31 ve 32’nci Toplantısı

Erişilebilir Ulaşım Hizmetleri Çalışma Grubu 30, 31 ve 32. Toplantısı, COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler ile İlgili 2020/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi (22 Mart 2020 Tarihli ve 31076 Sayılı) gereği elektronik ortamda, video konferans ortamında 22.04.2020 tarihinde Başkanımız Sayın Erol YANAR ve Çalışma Grubu Üyelerimizin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Erol Yanar toplantının açılışında Ülke gündemine ve projede gelinen son duruma ait değerlendirmelerde bulunmuştur.

Çalışma Grubu Toplantısında Üyelere, Projede gelinen son durum, Eğiticilerin Eğitimi ve Veri Toplama Mekanizması hakkında sunum yapılmış olup Çalışma Grubu Üyelerinin konuya ilişkin görüşleri alınmıştır.

Fotoğraflar