Erişilebilir Ulaşım Hizmetleri Çalışma Grubu 24 ve 25’nci toplantısı

Erişilebilir Ulaşım Hizmetleri Çalışma Grubu 24 ve 25’nci toplantısı 10 Ekim 2019 tarihinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde yapıldı.

Strateji Geliştirme Başkanı Erol Yanar’ın başkanlığındaki toplantıya çalışma grubu üyeleri ve alt çalışma grubu başkanları katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Erol Yanar toplantının açılışında, proje resmi sürecinin bitiminin ardından ilk toplantıyı gerçekleştirdiklerine dikkat çekti.

Doküman ve yeterli verilerin olmadığı, bakir bir alanda çalıştıklarını belirten Erol Yanar, Türkiye’nin geleceğine, mutluluğuna hizmet edecek bir proje yürütmenin onurunu taşıdıklarını söyledi.

Engelli Hizmetleri Daire Başkanı Nesrin Yılmaz da projenin genel değerlendirmesini yaparak gelinen nokta hakkında bilgi verdi.

Çalışma Grubu toplantısında Engelli Hizmetleri Daire Başkanlığı uzmanları, erişilebilir ulaşım hizmetleri platformunun görev ve sorumlulukları, elde edilen rapor, değerlendirme süreçleri, hedefler, eylem planları, pilot projeler ve veri toplama mekanizmasıyla ilgili konularda sunum yaptı.

Toplantıda çalışma grubu üyeleri ve alt çalışma grubu başkanları da görüş ve düşüncelerini dile getirdiler.

Fotoğraflar