Logo

Engelli Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

İletişim Bilgileri

Daire Başkanlığı

Ad Soyad

Unvan

Telefon

E-Posta

Nesrin YILMAZ

Daire Başkanı

0 (312) 203 13 74

nesrin.yilmaz@uab.gov.tr

Filiz BERBEROĞLU

Şube Müdürü

0 (312) 203 13 92

filiz.berberoglu@uab.gov.tr

Ayşe Aktaş ÜNLÜ

Araştırmacı

0 (312) 203 13 42

ayse.aunlu@uab.gov.tr

Ali KARAÇANTA

Mühendis

0 (312) 203 36 28

ali.karacanta@uab.gov.tr

Sema ÖNDER

Şef

0 (312) 203 13 54

sema.onder@uab.gov.tr

Akif MOLLAOĞLU

Şef

0 (312) 203 20 81

akif.mollaoglu@uab.gov.tr

Elife RAVANOĞLU

Uzman

0 (312) 203 14 28

elife.ravanoglu@uab.gov.tr

Erhan ELİBOL

Tekniker

0 (312) 203 21 09

erhan.elibol@uab.gov.tr

Ali ORUÇ

Muhabir

0 (312) 203 31 83

ali.oruc2@uab.gov.tr

Görevleri

1. Engellilerin, ulaştırma ve haberleşme altyapılarının kolay kullanabilmeleri ve bu hizmetlerden yeterli seviyede yararlanabilmeleri için Bakanlık ilgili hizmet birimleri ve ilgili kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapmak ve koordinasyonu sağlamak,

2. Ulaşımda engellilerle ilgili Strateji Belgesi ve Eylem Planı gibi politika belgesi çalışmalarını yürütmek, Bakanlığımızın bu konudaki uygulamalarını koordine ederek izlemek ve raporlamak,

3. Ulaşımda engellilerle ilgili Avrupa Birliği Projelerini yürütmek ve Avrupa Birliği mevzuatına uyum kapsamında yürütülen çalışmalara katılmak,

4. Engellilerle ilgili konularda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve diğer Bakanlıkların faaliyet ve toplantılarına katılmak,

5. Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve faaliyetlerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

6. Bakan, Üst Yönetici ve/veya Strateji Geliştirme Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.