Logo

Ulusal Ulaştırma Ana Planı Projesi (2015-2017) Veri Paylaşımı Talep Formu

Ulusal Ulaştırma Ana Planı Projesi kapsamında elde edilen verilerin talebi için lütfen linkteki formu (Veri Talep Formu) doldurarak planlama.sgb@uab.gov.tr e-posta adresi üzerinden iletişime geçiniz.